BLOGG

plastprojekt

Båt BB11 Plats Lagunen Malmö Sverige Primning med epoxi. Renskrapning av botten. Den tidigare Westbehandlingen var i utmärkt skick. Syrafasta slitlister skars ut med laser

plastprojekt

Båt BB11 Plats Lagunen Malmö Sverige Primning med epoxi. Renskrapning av botten. Den tidigare Westbehandlingen var i utmärkt skick. Syrafasta slitlister skars ut med laser